0

การจัดส่ง

ทางบริษัทฯ ของเรามีบริการจัดส่งฟรี ให้กับลูกค้า ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของเเต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีความสะดวกเเละคล่องตัวในการจัดส่งสูง กรุณาสอบถามกับทางบริษัทฯ สำหรับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำเเละพื้นที่จัดส่งต่างๆ ในกรุงเทพเเละปริมณฑล

*หมายเหตุ : การจัดส่งนอกเขตกรุงเทพเเละปริมณฑล ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม